Spravodajské tváre televízie JOJ takisto „operujú“ na internete. Šarm zisťoval, aký obsah ponúkajú svojim sledovateľom a či sa im prelína do súkromia.

Pokračovanie na nasledujúcej strane.