Monika Beňová
Monika Beňová
Zdroj: instagram

Monika Beňová sa na príchod dcérky, ktorej dali meno Lea, svedomito pripravovala. Zdravo sa stravovala a pokiaľ sa dalo, aj hýbala. Na športovanie bola napokon vždy zvyknutá, jej doménou bol beh.