Galakoncert Ďakujeme 2020, ktorý sa za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení uskutočnil 14. septembra 2020 na schodisku pred Magistrátom mesta Košice. Týmto koncertom mesto Košice poďakovalo verejnosti za disciplinovanosť a súdržnosť počas prvej vlny pandémie koronavírusu a zároveň podporilo kultúrny sektor, ktorý patrí medzi pandémiou najviac zasiahnuté oblasti. FOTO TASR – František Iván
Galakoncert Ďakujeme 2020, ktorý sa za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení uskutočnil 14. septembra 2020 na schodisku pred Magistrátom mesta Košice. Týmto koncertom mesto Košice poďakovalo verejnosti za disciplinovanosť a súdržnosť počas prvej vlny pandémie koronavírusu a zároveň podporilo kultúrny sektor, ktorý patrí medzi pandémiou najviac zasiahnuté oblasti. FOTO TASR – František Iván
Zdroj: František Iván

2. Hromadné podujatia sa môžu organizovať len vtedy, ak všetci účastníci budú mať potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu na COVID-19. Nesmie byť staršie ako 12 hodín! Takéto podujatia budú musieť byť hlásené na regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 24 hodín pred začiatkom.