Podľa informácií Úradu verejného zdravotníctva navrhol Ústredný krízový štáb SR tieto opatrenia:

Andy Kraus sa stihol oženiť...
Andy Kraus sa stihol oženiť...
Zdroj: MATEJ KALINA

1. Od 1. októbra môžeme zabudnúť na hromadné športové, kultúrne, spoločenské podujatia a iné podujatia s výnimkou obradov ako je sobáš, krst alebo svadba. Výnimku budú mať aj podujatia, ktoré sa musia konať zo zákona - zasadnutia súdov, štátnych a samosprávnych orgánov a podobne. Limit na obradoch sa ešte upresňuje.