Prezidentka stojaca za rečníckym pultom zareagovala spontánne. S úsmevom, priateľským tónom a zvýšeným hlasom odkázala do publika: "Ďakujem." Na to sa ozval v Karlíne dobrosrdečný smiech ale Zuzana Čaputová sa štátnicky vrátila k svojmu prejavu. "Práve táto ľudská blízkosť je vlastne dôvodom, prečo sa spolu tešíme pri každej veľkej chvíli. Voľba prezidenta, hlavy štátu, nesporne takouto veľkou chvíľou je. Ja osobne sa mimoriadne teším z toho, že v našom regióne a v Európe pribudne hlava štátu, ktorá si ctí demokratické hodnoty a ktorej sila pramení v pokoji," povedala a dav volal: "Ano!"

Po stíšení potlesku dodala: "Vážený pán novozvolený prezident, vaše víťazstvo je zároveň víťazstvom nádeje. Nádeje v to, že slušnosť a pravdovravnosť nie je slabosťou ale je silou, ktorá môže viesť k víťazstvu a to dokonca aj v politike."

Petr Pavel je po Václavovi Havlovi, Václavovi Klausovi a Milošovi Zemanovi štvrtý český prezident. Svoj sľub zloží 9. marca na Pražskom hrade.

POZRITE VO FOTOGALÉRII, AKO VRELO CHYTILA PREZIDENTKA PETRA PAVLA ZA RUKU.