Feldekovej vyšla vo vydavateľstve zbierka dávnejšie publikovaných próz Možno si zatancujeme na druhom svete. Na krst knihy pretkanej obrázkami Oľginej kamarátky a maliarky Márie Medveckej prišla samotná autorka v ľúbivom outfite.

Farebné šaty jej vybrala dcéra Anna, ktorá pomáhala aj s výberom textov do knihy. Organizačne i spevácky mala akciu pod palcom aj Feldekovej druhá dcéra a šansoniérka Katarína Šimurka Feldeková.

Pokračovanie na nasledujúcej strane.