Tajné rokovanie

Podľa zistení Šarmu sa napätú situáciu snažili vyriešiť na tajnej schôdzi za múrmi kultúrneho stánku. "Stretnutie so zamestnancami činohry, teda nielen s hereckým súborom, ale aj s pracovníkmi technických zložiek, sa uskutočnilo už v piatok 6.9. Zo strany niektorých hercov boli vznesené výhrady k spôsobu a načasovaniu odvolaniu p. Vajdičku, nie voči osobe nového riaditeľa činohry," povedala nám tajomníčka divadla Izabela Pažitková.

Vedenie SND si podľa jej stanoviska stojí za rozhodnutím zoťať hlavu starému riaditeľovi, a toto rozhodnutie neplánuje vziať späť. „Generálny riaditeľ  SND, pán Vladimír Antala, odvolaním pána Vajdičku okrem iného chce docieliť práve zlepšenie medziľudských vzťahov v činohre," uviedla Pažitková. Podľa našich zistení je v divadle momentálne poriadne dusno. Stretli sa tam totiž protichodné tábory. Jedni sú za, iní proti udalostiam z ostatných dní.  

V divadle je dusno.
V divadle je dusno.
Zdroj: archív

"Považujeme za prirodzené, že časť hereckého súboru s týmto rozhodnutím stotožnená nebola, pretože pán Vajdička je výrazná režisérska osobnosť. Jeho odvolanie však bolo motivované jedine nedostatkami v jeho manažérskej činnosti. Veríme, že stá sezóna divadla bude charakteristická tvorivou atmosférou," napísala Šarmu tajomníčka a zdôraznila, že odvolanie Vajdičku nebolo politickým rozhodnutím, ale išlo o problém manažovania súboru.

"Nikdy nebola spochybnená umelecká profesionálna stránka p. Vajdičku," uzavrela Pažitková.

Rezort kultúry má rovnaký slovník ako súčasné vednie divadla. "Ministerstvo kultúry zásadne odmieta, že akokoľvek politicky zasahuje do práce v Slovenskom národnom divadle. Funkcia generálneho riaditeľa SND a riaditeľa Činohry SND nie je totožná. Personálne otázky sú výlučne v rukách generálneho riaditeľa SND, ktorý po personálnej stránke zodpovedá za chod inštitúcie," napísal Šarmu Pavol Čorba z kancelárie ministerky Ľubice Laššákovej.