Kde si vás ľudia nájdu?

Naša prvá konzultačno-terapeutická miestnosť je otvorená denne v centre Prešova a vchádza sa do nej cez gastronomickú prevádzku, aby nebol človek okamžite označený, kam ide. Môže si dať niečo sladké v dave a potom sa presunúť o poschodie vyššie, kde sa môže v pokoji porozprávať a poradiť. Sú však aj ľudia, ktorí vedia, akú cenu má zdravie a dôjdu k nám priamo a hrdo. Samozrejme, stretnutia absolvujeme aj mimo objekt. Náš telefón je stále obsadený a ľudia neustále potrebujú informácie čo robiť, ak zbadajú prejavy závislosti na svojich blízkych.

Kto sú vaši klienti?

Mnohí sú väčšinou doma a odmietajú riešiť svoju závislosť. Kontaktujú nás hlavne ich príbuzní a začína sa proces motivácie, aby závislý nad svojím problémom začal uvažovať a riešiť ho. Ak si niekto myslí, že závislosť zasahuje len okrajovú spoločnosť, je na  omyle. Naši klienti sú väčšinou vzdelaní ľudia. Práve tí, ktorí sú vystavení veľkému pracovnému tlaku, najčastejšie siahajú po úľave ako alkohol, lieky, drogy či gambling.

U ľudí, ktorí prídu sami a nehanbia sa, máme jednoduchšiu prácu a riešime už len formality, ktoré sú potrebné, aby ich prijali na odvykačku. S klientom zostávame v kontakte aj naďalej, lebo po absolvovaní liečby prichádza dôležitý proces doliečovania a udržiavania sa v dlhodobej abstinencii.

Odkiaľ ste na kliniku vzali peniaze?

Sme financovaní zo všetkých verejne dostupných zdrojov, darov a prííci nehnuteľnosti na samotách, ktorí nám ich chcú poskytnúť.

Rozpracovaných projektov je veľa, naraz sa všetko stihnúť nedá. Sme radi, že sme otvorili prvú pobočku a v pracovnom nasadení nepoľavujeme. Máme niekoľko klientov v liečbe, stovky poskytnutých rád po telefóne či osobne, množstvo odporúčaní odbornej pomoci, desiatky motivačných rozhovorov a prevenčných prednášok hlavne na stredných školách. Základ kliniky tvoria traja ľudia z Prešova a niekoľko spriaznených odliečených abstinujúcich závislých, každý v inom kúte Slovenska. A lekári a psychológovia, zdravotné sestry, s ktorými sa vždy radi poradíme, ak si niečo vyžaduje odbornú garanciu. Za krátky čas pôsobenia môžem povedať, že vypĺňame obrovskú dieru najmä v systéme prevencie a poradenstva na Slovensku.

Pokračovanie rozhovoru na ďalšej strane.