Braňa Mojseja preslávilo najmä manželstvo s Norou Mojsejovou a jeho alkoholické excesy. Preto je trochu prekvapujúce, že práve on sa dnes venuje liečbe a prevencii alkoholickej závislosti. Dokonca si otvoril vlastnú kliniku. Je dostatok záujemcov, ochotných zveriť sa do jeho rúk?

Čo bolo impulzom na vybudovanie kliniky?

Po vydaní mojej knihy Vytriezvenie v roku 2013 som v rámci promo začal navštevovať knižnice, školy, abstinentské kluby... Kniha je moja osobná spoveď a keďže som pomenoval veci pravým meno a detailne opísal aj svoju odvykaciu liečbu, začali ma oslovovať ľudia, ktorí ma žiadali o pomoc pri riešení závislosti seba či niekoho blízkeho.

Ako vyzerala vaša pomoc v praxi?

Posledné roky som chodil po rodinách a pomáhal, ako sa len dalo. Keďže téma psychiatria a závislosti sú stále v ústraní, nikto sa predsa nebude prezentovať, že navštívil psychiatra či má vážne problémy s alkoholom, prišlo rozhodnutie dať to na určitú platformu a tou je Mojsej – clinic. Kliniku sme založili traja a v štartovacej fáze sa naša aktivita sústredí na prvý kontakt s človekom, ktorý potrebuje pomoc pre seba alebo svojho blízkeho, ktorý odmieta riešiť problém, pre ktorý celá rodina trpí.

Aké procedúry ponúkate?

Poskytujeme motivačné a terapeutické pohovory a všetky potrebné informácie. Zdôrazním jedno, lekár za vami domov nepríde a poskytne vám informácie o procese liečby len z jednej strany. My ľuďom povieme presne, ako to prebieha. Z vlastnej skúsenosti. Každá liečebňa na Slovensku funguje inak a spája ich len režimový systém.

Naším cieľom je do troch rokov prevádzkovať najmodernejšiu liečebňu na závislosti na Slovensku,  snažiť sa obnoviť aspoň vo veľkých mestách záchytky, pôsobiť v mobilnej poradni a šíriť osvetu a prevenciu...

Pokračovanie rozhovoru na ďalšej strane.