Obľúbeného moderátora máme zafixovaného v priliehavom saku a tip top postavičke.

Martin Nikodým je skrátka elegán, ale ostatné leto sa trošku podpísalo na jeho figúre. Výsledkom je pohľad, na ktorý nie sme zvyknutí.

Pokračovanie na nasledujúcej strane.