Život princeznej vždy bude ovplyvňovať jej veľká vnútorná sila, ktorú bude vedieť aj realizovať. Tu je zakódovaná jej veľkosť. Anglické kráľovstvo významne obrodí, viac prežitých a zastaraných praktík oslobodí. Princezná má všetky predpoklady byť ústrednou a významnou osobnosťou kráľovstva. Začne konfrontovať bezprávie a neúprimnosť. Získa si povesť komunikatívnej, spoločenskej ale i kritickej princeznej.

Bude udržiavať len vzťahy s hodnotou. Čo sľúbi, to aj splní. Mimoriadne čestná osobnosť, ktorá bude veľa pracovať. Má zakódovaný múdry, filozofický a taktický prirodzený charakter, jej myslenie bude intelektuálne a inteligentné, jednanie suverénne. Súčasne nesie v sebe jemnosť so zvláštnou schopnosťou neunikať. So všetkým starým, prežitým sa dokáže rozísť, ale aj ukázať vhodnú a správnu novú cestu. V krajine bude podporovať najmä umenie, kultúru a tvorivosť, duchovné hodnoty jej tiež nebudú cudzie. Nezabudne ani na starých ľudí a deti. V rámci vzdelania ju bude lákať medicína, na ktorú má veľké predpoklady, angažovať sa bude i v sociálnej sfére.

Foto: Profimedia.sk

Jej výber životného partnera, bude náročný, čaká ju viac rozchodov a nových začiatkov, kým spozná kvalitného životného partnera. Bude sa musieť v tejto sfére naučiť zjemňovať svoju vnútornú silu.

V detstve bude šikovná a obratná, v mladosti sa bude výraznejšie meniť, bude sa učiť prijímať rôzne životné situácie, z ktorých napokon vyjde víťazne. Ani zdravé riskovanie jej nebude cudzie. V rokoch zrelosti príde do popredia úprimnosť, srdečnosť a nadhľad s výrazným posunom vpred v názoroch. Aj v starobe do jej života príde nový vietor a s ľahkosťou bude meniť staré presvedčenia a životné zásady.

Jej životným pravidlom sa stane: „Zmyslom pre povinnosť a prekonaním samej seba splním všetky požadované úlohy.