V deň, keď Vladimír Krčméry dostal infarkt, osobne pomáhal sýrskym utečencom v stanovom tábore v Kútoch. Rozlúčka s ním sa konala v bratislavskom Kostole sv. Vincenta de Paul. Silu prihovoriť sa verejne v kostole našla manželka aj všetky štyri deti profesora. Prečítajte si príhovory, ktoré vháňajú slzy do očí ale ukazujú profesora tak, ako ho poznali len najblilžší. Ako prvá predniesla príhovor manželka.

Zodral si sa pre iných

„Drahý môj manžel, dnes pri pozemskej rozlúčke s tebou a zároveň oslave tvojho narodenia sa pre večnosť ti chcem ešte povedať pár slov. Ďakujem pánu Bohu a tebe za viac ako 36 rokov manželstva, ktoré nám Pán doprial. Roky spoločného života počas ktorých sme stáli navzájom spolu pri sebe v šťastí ale aj v ťažkých chvíľach, v zdraví ale aj v chorobách,“ povedala vdova po profesorovi, čítajúc svoj príhovor. "Ďakujem pánu Bohu a tebe, za naše štyri spoločné žijúce deti, ktoré si mal tak rád. Ďakujem pánu Bohu a tebe za štyri nádherné vnúčatá, ku ktorým si si postupne vedome budoval krásny vzťah. Ďakujem pánu Bohu za tvoj život a za dobro, ktoré si do tohto sveta prinášal a bol si príkladom nielen pre nás v rodine ale aj pre mnohých ďalších. Dostal si od Pána veľmi veľa darov, ale nenechal si si ich len pre seba... Videl si vo svojom živote vo svete príliš veľa bolesti a utrpenia a snažil si sa ho vo veľkom umenšovať. Zodral si sa v službe iným. Ja som sa snažila vytvárať ti bezpečný prístav, kam by si sa mohol vždy vrátiť,“ povedala.

"Ďakujem za dar spoločnej púte do Lúrd v tomto roku. Neveril si, že to zvládneš. Ale bol si tam veľmi šťastný a čerpal si z toho až do tvojich posledných dní. Dnes sa ma viacerí z vás opýtali, či som si dala tabletky, že to tak zvládam. Môžem vám ukázať, aké tabletky mám v sebe. Je to ruženec z Lúrd, to bola naša posledná cesta, ktorá ho držala pri sile," vysvetlila a pokračovala: "Náhle si odišiel tam, kam všetci smerujeme a veľmi mi je ťažko. Ale s pokorou sa snažím prijať Otcovu vôľu. Prosím, prihováraj sa za mňa aj za celú našu rodinu u nebeského Otca." Na záver sa usmiala a uzavrela: "A prepáč mi, ty si vždy hovoril bez papierov, ale ja to dnes nedávam bez tohto papiera. S láskou tvoja manželka.“ Kostolom potom zaznel veľký potlesk a na ”tatu” zaspomínali aj jeho tri dcéry a syn. Čítajte na nasledujúcej strane.