Sisa sa narodila 13. októbra 1965 v Žiline. Svoj hlas používa často a rada a má mnoho obdivovateľov nielen na Slovensku.

Sisa Lelkes Sklovska
Zdroj: Archív