Pokojný slnečný víkend, ktorý Nora trávila pri bazéne u sestry Eriky, narušili informácie v médiách, že už aj oficiálne prišla o strechu nad hlavou. Z niekdajšej panej Pereša spravili bezdomovkyňu na základe informácie, že nová majiteľka vily zrušila Nore na Pereši trvalý pobyt. Ak sa vraj do tridsiatich dní neozve, trvalý pobyt bude mať na adrese mestskej časti Košice-Pereš. Tam jej budú doručovať poštu, ako sa to robí aj v prípade ľudí bez domova, a informáciu o zásielke zverejnia na úradnej tabuli.

Verejná tabuľa pred MÚ MČ Košice Pereš, kde visí oznam o zrušení trvalého pobytu Nory Kabrheľovej.
Zdroj: dp