Sisa Sklovská
Zdroj: Instagram Sisa Sklovská

Sisa Sklovská na Tereziánskom bále na zínku v Haliči aj vystupovala, preto si mohla dovoliť extravagantnú ozdobu hlavy. V každom prípade sú čelenky v kurze!