Posvietili sme si na príchody osobností na Ples v opere v roku 2018. Čo prezrádzajú gestá medzi partnermi? 

Vyhýba sa tlakom

Vladimír Kobielsky s manželkou Alenou

Obľúbený herec Vlado Kobielsky s manželkou Alenou.
Obľúbený herec Vlado Kobielsky s manželkou Alenou.
Zdroj: Vlado Benko jr. Emil Vaško

Podľa postoja, rúk a chodidiel vidno, že u partnera je potreba vyhýbať sa tlaku, ktorý vzniká v ich každodennom živote. Partnerka má podľa postoja a výrazu na tvári vyššiu dominanciu, je otvorená, priama, vie, čo od vzťahu očakáva. Má však aj druhú stránku, citlivú, empatickú a zraniteľnú, potrebu byť skutočne chápaná vo svojich pocitoch a milovaná úprimnou láskou. On ju viac ochraňuje, dokáže ju chápať, vnútorne sa však viac uzatvára. Ich vzťah je otvorený, ale v niektorých životných fázach môže dochádzať k neriešeniu napätia, keďže partner sa častejšie vyhýba konfliktným situáciám.

Robí vzťah zaujímavým

Dano Dangl s manželkou Beatou

Manželia Dano a Beáta Danglovci
Manželia Dano a Beáta Danglovci
Zdroj: Ples v Opere

Neverbalita, postoj a práca s celkovým pohybom vyjadrujú symbiózu, spokojnosť, vzájomné porozumenie a zároveň pravidlá. Vo vzťahu sa dopĺňajú. Telami sú natočení k sebe, ruky partnerky sú voľne zakliesnené, čo prezentuje otvorenosť z jej strany, určovanie pravidiel, vo vzťahu akceptuje slobodomyseľnosť, zmysel pre detail a štruktúru. Pocit istoty, stability a chápania potrieb toho druhého vytvára viac manželka, on je skôr ten, ktorý robí ich vzťah zaujímavým.

Jednoducho láska

Iveta Malachovská s manželom Martinom

U Malachovských láska nestráca na intenzite.
U Malachovských láska nestráca na intenzite.
Zdroj: Vlado Benko jr. Emil Vaško

Podľa prejavu pri príchode do sály možno usudzovať, že v ich vzťahu stále vládne láska, pochopenie a vnímajú svoje potreby. Partner je vo vzťahu citlivým ochrancom, obdivuje partnerku, chápe ju, má k nej veľkú úctu a rešpekt. Obaja si vzťah užívajú, sú v ňom otvorení, je naplnením ich vnútorných túžob. Partnerka je vo vzťahu tá, ktorá vedie, on nasleduje. Ona vie, čo od vzťahu očakáva, je tá, ktorá má všetko pod kontrolou. On je v rozhodnutiach slobodomyseľný, má rozhľad, aj keď vnútorne sa prejavuje menej emočne. Ich neverbalita prezrádza priateľstvo a lásku zároveň.

Dáva na ňu pozor

Dominik hrbatý s manželkou Nelly

Tenista je pozorný a starostlivý partner.
Tenista je pozorný a starostlivý partner.
Zdroj: Vlado Benko jr. Emil Vaško

Podľa postoja, objatia partnerky je jasné, že jej dáva pocit bezpečia a istoty. Dokážu sa vzájomne rešpektovať a dopĺňať. Jeho vzťah je otvorenejší, partnerka má rada svoj systém, je veľmi citlivá, vo vzťahu sa prejavuje najmä starostlivosťou a budovaním zázemia. Vie ho chápať, podporovať, je mu oporou. On je vo vzťahu racionálnejší, sú si vzájomne blízki, majú k sebe úctu. Tento pár naznačuje, že istota a bezpečie sú pre nich dôležité.

Určuje pravidlá

Danica Nejedlá s manželom Alexandrom

PLES V OPERE odhalil, ako je to medzi celebritnými pármi! Odborníčka zhodnotila ich správanie
Zdroj: Vlado Benko jr. Emil Vaško

Tento postoj je veľmi nezvyčajný, najmä čo sa týka partnerov. Prezrádza, že partner viac nasleduje partnerku v rozhodnutiach, aj objatím jej dáva najavo oporu, chápe ju, dopĺňa, vytvára jej bezpečie a má k nej veľmi hlboký cit. Ona týmto postojom prezrádza, že vie, čo chce, vie, kam má smerovať ich vzťah. Vo vzťahu je detailnejšia, starostlivejšia, prijímajúca rozhodnutia a určujúca pravidlá. Z ich neverbality vidno, že obaja majú k sebe blízko, vedia, čo je pekné a príťažlivé, majú pochopenie jeden pre druhého, pre spoločné záujmy. Ich vzťah je viac o náklonnosti partnera, ona sa navonok snaží svoju lásku veľmi neprezentovať, aby nebolo zrejmé jej vnútorné emočné prežívanie.

Skrýva emócie

Marián Miezga s manželkou Sabinou

PLES V OPERE odhalil, ako je to medzi celebritnými pármi! Odborníčka zhodnotila ich správanie
Zdroj: Vlado Benko jr. Emil Vaško

Vzhľadom na postoj partnerky a postoj partnera ide o vzťah, ktorý je postavený viac na racionalite a odľahčenosti zo strany partnera. Z jeho postoja vidno, že je hrdý partner, pre ktorého je partnerka príťažlivou a senzitívnou zároveň. Ona nemá záujem prezentovať skutočné emócie navonok, je uzatvorenejšia, ale veľkorysá, chápavá, precízna, s vysokou intuíciou a so schopnosťou odhadovať hrozby. V tomto vzťahu práve partner robí život iným, zaujímavým, nie je podľa štandardných pravidiel. Dáva jej dostatok priestoru vyniknúť.

Po uši zamilovaný

Martin Mňahončák s manželkou Katkou

PLES V OPERE odhalil, ako je to medzi celebritnými pármi! Odborníčka zhodnotila ich správanie
Zdroj: Vlado Benko jr. Emil Vaško

Z pohľadu neverbality ide o vzťah, v ktorom prevláda vyššia náklonnosť navonok zo strany partnera, ktorý si vzťah užíva, je v ňom šťastný a má k partnerke silnú emočnú väzbu. Partnerka je vo vzťahu tá, ktorá očakáva napĺňanie emóciami, vie, že chce byť milovaná a akceptovaná. Tento vzťah je o pohode, uvoľnení, slobodnom rozhodovaní u oboch partnerov, čo obohacuje ich vzájomné každodenné prežívanie. Obaja si vedia plniť svoje potreby a kompenzovať túžby partnera.