Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) po ročnej pauze opäť odovzdá svoje honorárne a štatistické ceny. Hoci galavečer sa odohrá až na konci septembra, vieme, ktorí speváci populárnej hudby si odnesú najprestížnejšie ocenenia za rok 2019. Namiesto obvyklých každoročne udeľovaných desiatich cien ich v tomto roku SOZA odovzdá štrnásť.

Kto bol najúspešnejší?

„Chceme si aj takto slávnostne uctiť a oceniť autorov, ktorí sa významne zaslúžili o slovenskú hudobnú tvorbu v honorárnych kategóriách,“ vysvetľuje predseda predstavenstva SOZA Ľubomír Burgr. Kto zo spevákov populárnej hudby bol v očiach SOZA najúspešnejší? Veľkú cenu SOZA za celoživotné dielo za rok 2019 získa jeden zo zakladateľov modernej slovenskej populárnej hudby, Pavol Hammel.