Psychologička Petra Kolíková upozorňuje, že sexuálne obťažovanie predstavuje nežiadúce pokusy muža o kontakt so ženou v podobe dotykov, hladkania, nevhodných poznámok na jej vzhľad, vtipy, sexuálne návrhy atď.

 

“Občas je však ťažké jednoznačne určiť, kedy je konkrétne správanie už obťažovanie alebo nevhodné správanie voči žene. Ak by sme zovšeobecnili, že každé jedno oslovenie ženy s úmyslom nadviazania kontaktu s ňou, pozvania, vyjadrenia sympatií,  by bolo považované za obťažovanie, tak by  muži so ženammi nemohli nedväzovať vôbec žiadne kontakty," uvádza odborníčka a ďalej dodáva:

"V prípade, že je však muž dotieravý, nepríjemný, neslušný voči žene, dôležité je, aby jeho správanie stopla hneď na začiatku. Ak sexuálne obťažovanie vzniká na pracovisku a pretrváva, dotknutá žena by to mala oznámiť svojmu zamestnávateľovi. Jeho úlohou je okamžite zareagovať, celú situáciu prešetriť a vyvodiť dôsledky,” uviedla Kolíková, čo treba mať na zreteli.

Pokračovanie na nasledujúcej strane.