Celonárodné testovanie zdvihlo zo stoličky aj finančníka Lelkesa.

„Keď sledujem prístup k vakcinácii proti COVID- 19 vo svete a prirovnávam k tomu súčasný nič neriešiaci marazmus pandemickej situácie u nás, môj večný optimizmus má vážne trhliny,“ hovorí.

Závidí krajinám, ktoré riešia účinnejšie očkovanie a nestrácajú energiu niekoľkotýždňovými debatami o celonárodnom testovaní, ktoré navyše podľa mnohých odborníkov nie je dobrou alternatívou.

 

Útoky ho hnevajú

Nevyberavé útoky na vedcov ho hnevajú:

„Je to, ako keby sme celosvetovo uznávaným kapacitám, tvorcom spásonosných injekcií a autoritám, presadzujúcim najrýchlejšie a najmasovejšie očkovanie, vyhŕkli do tváre: Vy tomu nerozumiete! Hľa, tu je malé Slovensko, kde to rozumne vyriešia celoplošným testovaním, ktorému dávajú prednosť pred vakcináciou. Čo nás po tom, keď účastníci testovania stále zostanú infikovateľnými a potenciálnymi nosičmi vírusu za krátky čas, pričom vakcína zapôsobí dlhodobo a oveľa spoľahlivejšie.“

Pokračovanie na nasledujúcej strane.