RTVS v rámci cyklu Slovenský panteón nezabudla ani na jazykovedca, publicistu, básnika, politika, národného buditeľa a predovšetkým kodifikátora spisovnej slovenčiny  Ľudovíta Štúra, od ktorého smrti uplynulo 12. januára 165 rokov. Do jeho roly sa vžije herec Juraj Ďuriš. „Na projekte sa zišiel veľmi príjemný štáb, fascinovala ma aj práca maskérov, ktorí zo mňa urobili naozajstného Ľudovíta Štúra, takého ako som si ho ako dieťa pamätal z ešte československej 50-korunáčky," vyjadril sa predstaviteľ národného dejateľa. 

Takto to vyzeralo na nakrúcaní dokudrámy o Ľudovítovi Štúrovi z cyklu Slovenský panteón.
Zdroj: Marek Vozár

Pokračovanie na ďalšej strane.