Bráni sa

Bývalý šéf stále tvrdí, že sa pravdepodobne stal nepohodlný, či už pre ministerstvo kultúry, alebo pre generálneho riaditeľa SND. „V odôvodnení SND sa píše, že som nezvládol manažérske povinnosti, samo vedenie však priamo v odôvodnení ďalej pripúšťa, že divadelná sezóna je profesionálne pripravená,“ povedal Šarmu Vajdička.

„Každé zrušené predstavenie ma veľmi mrzí, ale niekedy sa tomu nedá zabrániť. Za úspešného manažéra ja pokladám človeka, ktorý pri nečakaných krízových udalostiach dokáže nastaviť procesy tak, aby nečakaná udalosť spôsobila inštitúcií čo najmenšiu škodu. Zdá sa mi veľmi naivné myslieť si, že mojím odvolaním už nebudú v divadle zrušené predstavenia,“ bráni sa odvolaný šéf činohry, ktorej vlani tržby stúpli a dosiahli 1,93 milióna eur.

Režisér Michal Vajdička (vpravo dolu) má podporu mnohých hercov.
Režisér Michal Vajdička (vpravo dolu) má podporu mnohých hercov.
Zdroj: archív

Divadlo je podľa neho živý organizmus, a každý nepremyslený a nekompetentný zásah zanechá hlbokú ranu. „Namiesto sústredenia sa na skúšobný proces, teraz musia herci riešiť samotné fungovanie inštitúcie a fungovanie ministerstva kultúry,“ tvrdí Vajdička, ktorý do sporu s bývalým zamestnávateľom ísť nechce. Radšej zvažuje pracovné ponuky od iných inštitúcií.

Vedenie divadla si stojí za svojím tvrdením. Rozhodnutie vziať späť rozhodne neplánuje. „Generálny riaditeľ  SND, pán Vladimír Antala, odvolaním pána Vajdičku okrem iného chce docieliť práve zlepšenie medziľudských vzťahov v činohre. Považujeme za prirodzené, že časť hereckého súboru s týmto rozhodnutím stotožnená nebola, pretože pán Vajdička je výrazná režisérska osobnosť. Jeho odvolanie však bolo motivované jedine nedostatkami v jeho manažérskej činnosti. Veríme, že stá sezóna divadla bude charakteristická tvorivou atmosférou," napísala Šarmu tajomníčka SND Izabela Pažitková. 

Vedenie sa už stretlo so zamestnancami činohry, a to nielen s hereckým súborom, ale aj s pracovníkmi technických zložiek. Stalo sa tak v piatok 6.9. "Zo strany niektorých hercov boli vznesené výhrady k spôsobu a načasovaniu odvolaniu p. Vajdičku, nie voči osobe nového riaditeľa činohry," uviedla Pažitková a zdôraznila, že odvolanie Vajdičku nebolo politickým rozhodnutím, išlo o problém manažovania súboru, teda v konečnom dôsledku interný problém činohry a SND. "Nikdy nebola spochybnená umelecká profesionálna stránka p. Vajdičku," uzavrela tajomníčka.