Koronakríza ešte viac zvýraznila problém násilia, s ktorým sa stretávali a stretávajú deti, ženy ale aj muži. Tichá akceptácia takéhoto správania podporuje je iný druh neprijateľného správania – sexuálne obťažovanie, ponižovanie či rôzne predsudky.

Je dobré, ak o týchto problémoch hovoria aj autority. Jednou z nich je aj prezidentka Zuzana Čaputová. V rozhovore pre Šarm ešte pred zvolením do úradu povedala, že sa ako právnička stretla s predsudkami, týkajúcimi sa veku aj pohlavia: „Keď som riešila závažnejšie veci, cítila som narážky na to, že som žena a ešte k tomu mladá. Možno bola tendencia podceniť, čo v danej veci viem urobiť, ale ja to neriešim. Sama seba nelimitujem ani neblokujem takým spochybnením. Sústreďujem sa, aby som to, čo robím, urobila čo najlepšie.“

Silno sa ma to dotklo

Prezidentka vrámci svojej angažovanosti proti násiliu pre Šarm tiež priznala, že sa vo svojom bezpostrednom okolí stretla s obeťou krutého zaobchádzania. „Keď som vyrastala, jedna z mojich blízkych osôb bola obeťou sexuálneho zneužívania,“ povedala. O tom, čo sa stalo, sa dozvedela až keď bola takmer dospelá. „Bolo to pre mňa veľké prekvapenie, keďže sme sa poznali naozaj dlho a mali sme k sebe blízko. Veľmi silno sa ma dotklo to, akým utrpením si tento konkrétny človek musel prejsť. Je to niečo, čo človeka poznačí na celý život,“ dodala s tým, že si myslí, že bola prvou osobou, ktorej sa obeť zdôverila.“

Lichotivé vyznanie?

Prezidentka sa rozhodla robiť osvetu aj tým, že bude hovoriť o sexuálnom obťažovaní. Pre portál zena.sme.sk priznala: „S nevhodným správaním som sa stretla mnohokrát. Išlo často o nevyžiadané a nevhodné poznámky so sexuálnym podtextom. Pamätám si napríklad pracovné rokovanie, na ktorom som dve hodiny vysvetľovala právnu argumentáciu na obhajobu mojich klientov, čomu predchádzali hodiny príprav. Úradník, ktorý rokovanie viedol, mi po skončení rokovania pošepkal podľa neho zrejme lichotivé sexuálne vyznanie. Ja som si z toho odniesla predovšetkým pocit, že bol celý čas pozornosťou niekde inde. Vždy som sa snažila takéto situácie spracovať bez toho, aby som sa nimi nechala vnútorne poznačiť. Sú predovšetkým znakom mentálneho sveta osoby, ktorá takéto poznámky alebo kroky robí.“ Výpoveď uzavrela konštatovaním, že jej výhodou bolo, pôsobenie v slobodnom povolaní, kde nebola závislá od šéfa alebo zákazníkov. Priznala, že ženy v závislom postavení sa ťažko bránia a nemajú slobodu reagovať tak, ako by chceli. Okrem prezidentky  pre portál zena.sme.sk prehovorilo aj ďalších 21 žien o svojich nepríjemných zážitkoch.

Anketa
Zažili ste sexuálne obťažovanie?
  • 63%
  • 37%