O zmysle pre vkus nemôže byť žiadnych pochýb! Ján Koleník je nielen skvelý herec, ale svojimi prednosťami oplýva aj za prahom svojho súkromia. Tam veľa ľudí nepúšťa, pretože má rád svoj pokoj, no občas predsa len urobí výnimku.

Pokračovanie na nasledujúcej strane.