Začiatkom roka Zuzana odhalila neveru svojho ešte stále zákonného manžela Martina Kostku. „Mal kúpený pobyt v hoteli, kam zvykol chodiť aj so Zuzkou. Zamestnanci sa na ňu tešili, bola tam s ním už aj predtým, o to viac ich prekvapilo, že žena, s ktorou prišiel za ruku do hotela, nebola Zuzana,“ prezradil Šarmu zdroj z okolia dvojice.

Zákopová vojna

Keď Kostkove návštevy cudzej spálne praskli, veci nabrali rýchly spád. V máji sa prevalilo, že Haasová a Kostka dali zbohom jedenásťročnému súžitiu, z ktorého boli tri roky manželia. A podľa zistení Šarmu ich rozpory majú stúpajúcu tendenciu. Z ich manželstva sa stala zákopová vojna, keďže obaja odmietajú opustiť spoločný dom v Slovenskom Grobe.

„Napätie medzi Zuzkou a Martinom neustáva, práve naopak. Atmosféra u nich doma je veľmi ťažká, neraz sa slovne pochytia. Viete, Zuzka je umelecká duša, čo si myslí, to povie a hoci Martin vystupuje skôr ako flegmatik, tak neraz jej odvrkne štipľavou poznámkou. Nedávno jej napríklad povedal, že je to už neznesiteľné, a aby sa teda odsťahovala do záhradného domčeka,“ vyklebetil blízky herečky a bývalého záchranára.