Aj zrelej žene, Alene Heribanovej leží na srdci otváranie témy umelého prerušenia tehotenstva. „Ženy sú dostatočne silné vo svojej krehkosti aj zraniteľnosti, aby dokázali v hraničných situáciách niesť plnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Aj za tie najťažšie, ktoré sa týkajú interrupcie. Svet aj naše životy zásadne zmenila nedávna pandémia, izolácia, strach z nepoznaného, obavy z ohrozenia zdravia, vlastných životov aj životov našich blízkych. To, čím dnes žijeme, determinuje aj naše myslenie, v ktorom sa musíme vyrovnať s oveľa horúcejšími existenciálnymi témami," hovorí.

Alena Heribanová, ktorá vychovala dve dcéry - Tamaru a Babsy, pokračuje: "Mnohým z nás sú najväčšou istotou a veľkou podporou naše deti. Aj ja si chránim v duši svoje tiché šťastie. Byť ženou aj matkou dcér, ktoré sú už tiež mamami, je veľkou radosťou a naplnením môjho života."

Nechodí však so zavretými očami a stretla sa s mnohými osudmi, preto dodáva: "Ale poznám aj množstvo úžasných žien, ktoré nevyhrali túto hru s osudom. Históriou aj súčasnosťou, naším geopolitickým priestorom aj inými kontinentmi sa prelínajú životy ťažko skúšaných žien, týraných žien, znásilňovaných, zdravotne znevýhodnených žien, žien bez sociálnych istôt aj rodinného hniezda. Ocitli sa v situácii, keď potrebujú pomoc.

Právo voľby

Všetkým, ktorí majú tú moc rozhodovať v tejto citlivej a veľmi vážnej debate, ktorá sa dotýka všetkých, odkazuje: "Byť citlivými a chápavými tvorcami zákonov, týkajúcich sa ich rozhodnutí o materstve, je nesmierne náročné a zodpovedné. Na jednej strane si vážim snahu o prorodinnú a prosociálnu politiku, ktorú prezentujú niektorí poslanci nášho parlamentu v diskusiách novely zákona o interrupcii. Ale ak sme už otvorili túto citlivú tému, myslime predovšetkým na ženu, na všestrannú pomoc, na lásku a podporu, ktorú jej môžeme v zložitej chvíli jej najťažšej voľby – ísť či neísť na potrat – poskytnúť. A vyčerpaním všetkých možností sociálnej aj morálnej podpory a pomoci jej ponechajme právo slobodnej voľby.“ Dodáva, že súčasný zákon, ktorý upravuje aj umelé prerušenie tehotenstva, je podľa nej dostačujúci.